Sam Storme - Zaakvoerder Aquafontal
Voor ons betekent Eye on Data niets minder dan pure winst, zowel in tijd als in kosten. Het heeft de efficiëntie van onze onderhoudsactiviteiten een enorme boost gegeven.
Sam Storme - Zaakvoerder Aquafontal

De uitdaging

De installaties van Aquafontal staan verspreid over het ganse land en dat maakt het niet makkelijk om een overzicht over de werking te bewaren. Als er zich een probleem voordoet, zijn de technici niet op de hoogte van de actuele werking van de installatie en kunnen ze zich zo niet optimaal op het herstel voorbereiden (nodige materiaal, vervangstukken,…).

Ook bij het onderhoud ontbreekt vaak de nodige info over de opbouw, een vorig nazicht en eventuele bemerkingen.

Bovendien schiet de rapportering naar de klant er bij in omdat er geen eenvoudige tool voor handen is, aangezien de technici steeds onderweg zijn.

Daarom is Aquafontal op zoek naar een efficiënt en gebruiksvriendelijk systeem dat toelaat om een beter zicht te krijgen op de installaties en dat een correcte planning en opvolging garandeert. 

 

automatische rapportering

De oplossing

Met Eye on Data voorziet I-Link een uiterst makkelijke en veilige online tool die een oplossing biedt voor de verschillende probleemstellingen.

Op dit online platform wordt de stand van zaken van de installaties van Aquafontal in België bijgehouden. Via de mobiele applicatie hebben de technici altijd en overal toegang tot deze gegevens. Naast de realtime gegenereerde gegevens over de fontein kunnen zij zelf ter plaatse de meetwaarden invullen, materialen noteren en opmerkingen meegeven in het onderhoudsformulier. Dit formulier kan op maat van elke installatie worden aangepast. Dit resulteert in een overzichtelijk rapport dat volledig of gedeeltelijk gedeeld kan worden met de klant en/of eventuele onderaannemers.

Dit verhoogt niet alleen de transparantie naar de klant en eventuele andere betrokken partijen, maar garandeert ook een efficiëntere opvolging. Bij een volgend onderhoud of herstel kan de technicus via Eye on Data de gegevens van de verschillende onderdelen en het nodige materiaal raadplegen om zich optimaal voor te bereiden.

Partner SBR-electronics voorziet de nodige industriële hardware en automatisatie van de installaties. De configuratie en monitoring van het systeem gebeurt op een veilige en uniforme manier via het Eye on Data portaal zodat meetwaardes van medewerkers en automatische sturing (IoT-data) op een eenvoudige manier kunnen gecombineerd worden.

Het gebruik van Eye on Data heeft ervoor gezorgd dat Aquafontal zijn service op vele vlakken enorm verbeterd heeft. Niet alleen is de interne werking er sterk op vooruit gegaan, ook de communicatie met de klanten verloopt beter en efficiënter. Daarenboven is het mogelijk om via Eye on Data proactief te werken, energie en middelen efficiënter in te zetten en problemen te voorkomen.

 

Volledige digitalisering van gegevens
Overzichtelijke rapportering
Interpretatie en bijsturing mogelijk
Efficiënte planning en opvolging
dashboard
monitoring
slimme waterpartij